Oleme transpordi ettevõte kelle põhitegevuseks on rasketehnika, eritehnika ning ehitustehnika transport. Tänu täiesti uuele ja unikaalsele madalapõhjalisele treilerile saame klientidele pakkuda vägagi laiahaardelist veoteenust ka rasketele ja ülegabariidilistele veostele. 
Raske -ja ülegabariidiliste vedude veokorralduses on vajalik hoida täpset ja kindlat joont, mis algab laua tagant tee marsruudi, erinevate riskide analüüsi, lõpetades  autojuhi/operaatori tööga. Ei töö tellija ega ka meie ei soovi oma töös näha seisakuid, eriti kui tegemist on rahvusvahelise veoga...nagu öeldakse:"laev ei oota" Seetõttu võtame igat tellijat ja tellimust väga tõsiselt
  • Suuremõõtmelised ja ülegabariidilised veosed
  • Eriseadmete vedu
  • Puitelement majade ja ehitusliku terastoodangu vedu
  • Metallkonstruktsioonide vedu
  • Vajalike veolubade kooskõlastus
  • Saateauto valmidus
  • Vajadusel veomarsruudi uuringud
  • Vajadusel laadimistööde planeerimine
  • Vedu nii Eestis kui mujal Euroopas
  • Teie veose kindlustus CMR näol
Täiesti uus madalapõhjaline treiler (laadimiskõrgus 350 mm) tagab Teie raskeveostele oluliselt turvalisema peale -ja mahalaadimise ning transpordi (madalama raskuskeskme) kui seda pakuvad tavapärased tagantlaetavad 900 mm laadimiskõrgusega raskeveo treilerid ja platvorm haagised.
Omame CMR-kindlustust, uut ja töökorras tehnikat, taadeldud kinnitusvahendeid ja suure kogemuspagasiga juhti, mis annab Teile kui kliendile turvatunde oma veose sihtkohta jõudmise näol. 
Olgu veetavaks kaubaks kas siis kombainid, traktorid, lintkopad, linttraktorid, harvesterid, teerullid, moodulmajad, tuulegeneraatorid vm. eritehnika-Premium Trans muudab teie rasked ja suured veosed väikesteks ja kergeteks